Free Health Checkup Camp on the occasion of World Heart Day

Free Health Checkup Camp on the occasion of World Heart Day

                                                  

छत्रकोट गाउँपालिकामा  पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य परिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न भयो !

छत्रकोट गाउँपालिकामा पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य परिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न भयो !

छत्रकोट गाउँपालिका, गुल्मीले आयोजना गरेको पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य परिक्षण कार्यक्रममा नेपाल कार्डियो डाईबेटिज एण्ड थाईराईड सेन्टर, लाजिम्पाट, काठमाण्डौलाई सेवा गर्ने अवसर प्रदान गर्नु भएकोमा सम्पूर्ण ...

छत्रकोट गाउँपालिकामा पूर्ण शारीरिक

Latest Photos

Latest Videos