छत्रकाेट गाउँपालिकाले अायाेजना गरेकाे निशुल्क पुर्ण शारीरिक जाँचमा ४ हजार २ जना विरामीको  स्वास्थ्य परिक्षण गरिदै
छत्रकाेट गाउँपालिकाले अायाेजना गरेकाे निशुल्क पुर्ण शारीरिक जाँचमा ४ हजार २ जना विरामीको स्वास्थ्य परिक्षण गरिदै
MEGA FREE HEALTH Check-Up and Heart Checkup Program
MEGA FREE HEALTH Check-Up and Heart Checkup Program
Our Doctors
Our Doctors
Tourist Destinatioins
Tourist Destinatioins

Latest Photos

Latest Videos